Τα Μέλη της Αμμοχώστου

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΦΩΤΗΣ

Αρ. Μητρώου 470

ΣΙΑΜΤΑΝΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ

Αρ. Μητρώου 736

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

Αρ. Μητρώου 368

ΤΣΑΠΠΑΡΕΛΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

Αρ. Μητρώου 312

ΚΟΥΡΡΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ

Αρ. Μητρώου 209

ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρ. Μητρώου 323

ΜΕΤΑΞΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

Αρ. Μητρώου 384

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ

Αρ. Μητρώου 648