Τα Μέλη της Πάφου

ΜΗΛΙΑΤΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ

Αρ. Μητρώου 379

ΤΣΟΚΚΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Αρ. Μητρώου 468

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΝΑ

Αρ. Μητρώου 406

ΣΑΡΙΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Αρ. Μητρώου 464

ΦΙΝΤΙΚΛΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αρ. Μητρώου 479

ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αρ. Μητρώου 053

ΠΕΤΡΟΥ

ΡΕΝΟΣ

Αρ. Μητρώου 362

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ

Αρ. Μητρώου 109

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Αρ. Μητρώου 129

ΑΡΕΣΤΗ

ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Αρ. Μητρώου 340

ΤΣΟΚΚΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

Αρ. Μητρώου 657

ΤΣΟΚΚΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Αρ. Μητρώου 274

ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΚΡΙΝΟΣ

Αρ. Μητρώου 649

ΑΛΕΞΙΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΝΑΤΑΛΗ

Αρ. Μητρώου 252

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ

Αρ. Μητρώου 092

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Αρ. Μητρώου 263

ΓΙΑΝΝΗ

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

Αρ. Μητρώου 344

ΛΙΑΣΙΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ

Αρ. Μητρώου 081