Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Κ.Ε.Κ

Ηλίας Αθανασίου

Πρόεδρος

Έλλη Ανδρέου

Α ́ Αντιπρόεδρος

Γιώργος Χατζηαντωνίου

Β’ Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Καουρής

Ταμίας

Ειρήνη Καλότυχου

Γραμματέας

Δήμητρα Βοσκού

Μέλος

Γιώργος Χρίστου (Ζησίμου)

Μέλος

Βύρωνας Χριστοφόρου

Μέλος